loading...

باشگاه هم اندیشان

 در این قسمت تمام مطالبی که در سال 1393 در پیام نما درج شده است به صورت تاریخی و موضوع بندی شده قرار گرفته می شود... این بخش به صورت هفتگی به روز رسانی می شود. اگر در وسط هفته مایلید صفحه 37

آرشیو مطالب بحث شده در سال 1393

حسین وفا بازدید : 9135 یکشنبه 24 اسفند 1393 نظرات (6)

 در این قسمت تمام مطالبی که در سال 1393 در پیام نما درج شده است به صورت تاریخی و موضوع بندی شده قرار گرفته می شود...


این بخش به صورت هفتگی به روز رسانی می شود. اگر در وسط هفته مایلید صفحه 370 اون روز رو مشاهده کنید باید از بخش جدیدترین صفحه 370 ، روز مورد نظر رو انتخاب و مطالعه نمایید.

---------------------------------

موضوع: بحث آزاد

شنبه 1393/12/23
یکشنبه 1393/12/24
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: بخشیدن دیگران

شنبه 1393/12/16
یکشنبه 1393/12/17
دوشنبه 1393/12/18
سه شنبه 1393/12/19
چهارشنبه 1393/12/20
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: بخشیدن دیگران

شنبه 1393/12/09
یکشنبه 1393/12/10
دوشنبه 1393/12/11
سه شنبه 1393/12/12
چهارشنبه 1393/12/13
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: بخشیدن دیگران

شنبه 1393/12/02
یکشنبه 1393/12/03
دوشنبه 1393/12/04
سه شنبه 1393/12/05
چهارشنبه 1393/12/06
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: بحث آزاد

شنبه 1393/11/25
یکشنبه 1393/11/26
دوشنبه 1393/11/27
سه شنبه 1393/11/28
چهارشنبه 1393/11/29
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: تأثیر افکار مثبت و منفی بر زندگی

شنبه 1393/11/18
یکشنبه 1393/11/19
دوشنبه 1393/11/20
سه شنبه 1393/11/21
چهارشنبه (تعطیلی 22 بهمن ماه)
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: تأثیر افکار مثبت و منفی بر زندگی

شنبه 1393/11/11
یکشنبه 1393/11/12
دوشنبه 1393/11/13
سه شنبه 1393/11/14
چهارشنبه 1393/11/15
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: خود کم بینی

شنبه 1393/11/04
یکشنبه 1393/11/05
دوشنبه 1393/11/06
سه شنبه 1393/11/07
چهارشنبه 1393/11/08
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: خود کم بینی

شنبه 1393/10/27
یکشنبه 1393/10/28
دوشنبه 1393/10/29
سه شنبه 1393/10/30
چهارشنبه (بدون مطلب)
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: بحث آزاد

شنبه 1393/10/20
یکشنبه 1393/10/21
دوشنبه 1393/10/22
سه شنبه 1393/10/23
چهارشنبه 1393/10/24
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: عاقبت بخیری

شنبه 1393/10/13
یکشنبه 1393/10/14
دوشنبه 1393/10/15
سه شنبه 1393/10/16
چهارشنبه 1393/10/17
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: عاقبت بخیری

شنبه 1393/10/06
یکشنبه 1393/10/07
دوشنبه 1393/10/08
سه شنبه 1393/10/09
چهارشنبه 1393/10/10
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: نا امیدی

شنبه 1393/09/29
یکشنبه
دوشنبه 1393/10/01
سه شنبه
چهارشنبه 1393/10/03
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: نا امیدی

شنبه
یکشنبه 1393/09/23
دوشنبه 1393/09/24
سه شنبه 1393/09/25
چهارشنبه 1393/09/26
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: نا امیدی

شنبه 1393/09/15
یکشنبه 1393/09/16
دوشنبه 1393/09/17
سه شنبه 1393/09/18
چهارشنبه 1393/09/20
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: دل به دل راه دارد؟

شنبه 1393/09/08
یکشنبه 1393/09/09
دوشنبه 1393/09/10
سه شنبه 1393/09/11
چهارشنبه 1393/09/12
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: چرا اراده ام ضعیفه؟

شنبه 1393/09/01
یکشنبه 1393/09/02
دوشنبه 1393/09/03
سه شنبه 1393/09/04
چهارشنبه 1393/09/05
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: چرا اراده ام ضعیفه؟

شنبه 1393/08/24
یکشنبه 1393/08/25
دوشنبه 1393/08/26
سه شنبه 1393/08/27
چهارشنبه 1393/08/28
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: فلسفه حجاب

شنبه 1393/08/17
یکشنبه 1393/08/18
دوشنبه 1393/08/19
سه شنبه 1393/08/20
چهارشنبه 1393/08/21
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: فلسفه حجاب

شنبه 1393/08/10
یکشنبه 1393/08/11
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: فلسفه حجاب

شنبه 1393/08/03
یکشنبه 1393/08/04
دوشنبه 1393/08/05
سه شنبه 1393/08/06
چهارشنبه 1393/08/07
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: تجربه های من از کنکور

شنبه 1393/07/26
یکشنبه 1393/07/27
دوشنبه 1393/07/28
سه شنبه 1393/07/29
چهارشنبه 1393/07/30
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: چطور جذاب باشیم؟

شنبه 1393/07/19
یکشنبه 1393/07/20
دوشنبه 1393/07/21 (تعطیل عید غدیرخم)
سه شنبه 1393/07/22
چهارشنبه 1393/07/23
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: چطور جذاب باشیم؟

شنبه 1393/07/12
یکشنبه 1393/07/13 (تعطیل عید سعید قربان)
دوشنبه 1393/07/14
سه شنبه 1393/07/15
چهارشنبه 1393/07/16
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: تفاوت زن و مرد

شنبه 1393/07/05
یکشنبه 1393/07/06
دوشنبه 1393/07/07
سه شنبه 1393/07/08
چهارشنبه 1393/07/09
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: تفاوت زن و مرد

شنبه 1393/06/29
یکشنبه 1393/06/30
دوشنبه 1393/06/31
سه شنبه 1393/07/01
چهارشنبه 1393/07/02
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: قضاوت عجولانه

شنبه 1393/06/22
یکشنبه 1393/06/23
دوشنبه 1393/06/24
سه شنبه 1393/06/25
چهارشنبه 1393/06/26
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: بحث آزاد

شنبه 1393/06/15
یکشنبه 1393/06/16
دوشنبه 1393/06/17
سه شنبه 1393/06/18
چهارشنبه 1393/06/19
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: گفتگوی موفق

شنبه 1393/06/08
یکشنبه 1393/06/09
دوشنبه 1393/06/10
سه شنبه 1393/06/11
چهارشنبه 1393/06/12
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: بحث آزاد

شنبه 1393/06/01
یکشنبه 1393/06/02
دوشنبه 1393/06/03
سه شنبه 1393/06/04
چهارشنبه 1393/06/05
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: راه های جلوگیری از تنهایی و کلافگی خانم های خانه دار

شنبه 1393/05/25
یکشنبه 1393/05/26
دوشنبه 1393/05/27
سه شنبه 1393/05/28
چهارشنبه 1393/05/29
پنجشنبه  

---------------------------------

موضوع: چگونه با مشکلات کنار بیاییم؟

شنبه 1393/05/18
یکشنبه 1393/05/19
دوشنبه 1393/05/20
سه شنبه 1393/05/21
چهارشنبه 1393/05/22
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: چگونه با مشکلات کنار بیاییم؟

شنبه 1393/05/11
یکشنبه 1393/05/12
دوشنبه 1393/05/13
سه شنبه 1393/05/14
چهارشنبه 1393/05/15
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: ترس از ازدواج

شنبه 1393/05/04
یکشنبه 1393/05/05
دوشنبه 1393/05/06
سه شنبه 1393/05/07 (تعطیل عید سعید فطر)
چهارشنبه 1393/05/08 (تعطیل)
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: ترس از ازدواج

شنبه 1393/04/28 (تعطیل شهادت امام علی ع)
یکشنبه 1393/04/29
دوشنبه 1393/04/30
سه شنبه 1393/04/31
چهارشنبه 1393/05/01
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: راه های نزدیکی به خدا

شنبه 1393/04/21
یکشنبه 1393/04/22
دوشنبه 1393/04/23
سه شنبه 1393/04/24
چهارشنبه 1393/04/25 (موضوع:ترس از ازدواج)
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: راه های نزدیکی به خدا

شنبه 1393/04/14
یکشنبه 1393/04/15
دوشنبه 1393/04/16
سه شنبه 1393/04/17
چهارشنبه 1393/04/18
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: راه های نزدیکی به خدا

شنبه 1393/04/07
یکشنبه 1393/04/08
دوشنبه 1393/04/09
سه شنبه 1393/04/10
چهارشنبه 1393/04/11
پنجشنبه (بدون مطلب)

---------------------------------

موضوع: بحث آزاد

شنبه 1393/03/31
یکشنبه 1393/04/01
دوشنبه 1393/04/02
سه شنبه 1393/04/03
چهارشنبه 1393/04/04
پنجشنبه 1393/04/05 (بدون مطلب)

---------------------------------

موضوع: چرا و چگونه با خانواده همسر ، صمیمی شویم

شنبه 1393/03/24
یکشنبه 1393/03/25
دوشنبه 1393/03/26
سه شنبه 1393/03/27 (تعطیل - درگذشت برادر آقای بیدگلیان)
چهارشنبه 1393/03/28 (تعطیل - درگذشت برادر آقای بیدگلیان)
پنجشنبه 1393/03/29 (تعطیل - درگذشت برادر آقای بیدگلیان)

---------------------------------

موضوع: چرا و چگونه با خانواده همسر ، صمیمی شویم

شنبه 1393/03/17
یکشنبه 1393/03/18
دوشنبه 1393/03/19
سه شنبه 1393/03/20
چهارشنبه 1393/03/21
پنجشنبه

---------------------------------

موضوع: به پای کسی نشستن ()

شنبه 1393/03/10
یکشنبه 1393/03/11
دوشنبه 1393/03/12
سه شنبه 1393/03/13
چهارشنبه 1393/03/14 (تعطیل - رحلت امام خمینی ره)
پنجشنبه 1393/03/15 (تعطیل - قیام 15 خرداد)

---------------------------------

موضوع: به پای کسی نشستن

شنبه 1393/03/03
یکشنبه 1393/03/04
دوشنبه 1393/03/05
سه شنبه 1393/03/06 (تعطیل - مبعث رسول اکرم ص)
چهارشنبه 1393/03/07
پنجشنبه 1393/03/08 (تعطیلی پیام نما)

---------------------------------

موضوع: بحث آزاد

شنبه 1393/02/27
یکشنبه 1393/02/28
دوشنبه 1393/02/29
سه شنبه 1393/02/30
چهارشنبه 1393/02/31
پنجشنبه 1393/03/01

---------------------------------

موضوع: کمبود محبت

شنبه 1393/2/20
یکشنبه 1393/2/21
دوشنبه 1393/2/22
سه شنبه 1393/2/23 (تعطیلی پیام نما)
چهارشنبه 1393/2/24 (تعطیلی پیام نما)
پنجشنبه 1393/2/25 (تعطیلی پیام نما)

---------------------------------

موضوع: کمبود محبت

شنبه 1393/2/13
یکشنبه 1393/2/14
دوشنبه 1393/2/15
سه شنبه 1393/2/16
چهارشنبه 1393/2/17
پنجشنبه 1393/2/18 (تعطیلی پیام نما)

---------------------------------

موضوع: بحث آزاد

شنبه 1393/2/6
یکشنبه 1393/2/7
دوشنبه 1393/2/8
سه شنبه 1393/2/9
چهارشنبه 1393/2/10
پنجشنبه 1393/2/11

---------------------------------

موضوع: پختگی و ناپختگی

شنبه 1393/1/30
یکشنبه 1393/1/31
دوشنبه 1393/2/1
سه شنبه 1393/2/2
چهارشنبه 1393/2/3
پنجشنبه 1393/2/4

---------------------------------

موضوع: پختگی و ناپختگی

شنبه 1393/1/23
یکشنبه 1393/1/24
دوشنبه 1393/1/25
سه شنبه 1393/1/26
چهارشنبه 1393/1/27
پنجشنبه 1393/1/28

---------------------------------

موضوع: بحث آزاد

شنبه 1393/1/16
یکشنبه 1393/1/17
دوشنبه 1393/1/18
سه شنبه 1393/1/19
چهارشنبه 1393/1/20
پنجشنبه 1393/1/21

---------------------------------

 

*

****

***********

********************

***********

****

*

 

ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط فرشته در تاریخ 7 سال پیش و 10:56 دقیقه ارسال شده است

بدبخت منم که ازاول راه اندازی باشگاه باهاتون بودم امادرست وقتی که بهتون وابسته شده بودم یه دفعه شبکه چهارمون قطع شدکلی گریه کردم چن سالی میشه
پاسخ : حسین وفا:
جدی؟ چقدر بد...
اشکالی نداره آبجی... الان میتونی توی وبلاگ امید با هم اندیشان همراه باشی

این نظر توسط حسین در تاریخ 8 سال پیش و 20:56 دقیقه ارسال شده است

الان که دارم هم ارشیو میخونم یه حسی بهم دست داده و نمیدونم خخوبه یا بد اما فقط اینو میدونم که وقتم تلف نشده ومطمئنم هر کس هم اندیشان میخونه واقعا خدا بهش نظر ویژهای داره

این نظر توسط محمد مرادی کلارده در تاریخ 8 سال پیش و 19:04 دقیقه ارسال شده است

با سلام
باشگاهتون عالیه
ویه چیز دیگه این که پیامک منو پخش کنین.

این نظر توسط فاطمه در تاریخ 8 سال پیش و 3:01 دقیقه ارسال شده است

عااااااااااااااااااااالیه

این نظر توسط فاطی،بچه خرمشهر در تاریخ 8 سال پیش و 19:47 دقیقه ارسال شده است

فقط و فقط باید گفت دم همتون گرم رفیقای گلم...خدا قوت... به قول برو بچ خندوونه...ما خییییلیییی باحالیم....بلند بگید خییییییییییییییلییییییییی...البته شما باحالید که زحمت میکشید...شکلکشکلک

این نظر توسط احسان در تاریخ 8 سال پیش و 18:27 دقیقه ارسال شده است

سلام. دمتون گرم...همین دیگه!


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 1613
 • کل نظرات : 1295
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 2748
 • آی پی امروز : 156
 • آی پی دیروز : 189
 • بازدید امروز : 386
 • باردید دیروز : 266
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 1,334
 • بازدید ماه : 2,284
 • بازدید سال : 143,390
 • بازدید کلی : 2,838,821
 • کدهای اختصاصی
  موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی